รายการหลัก
ข่าวจากระบบ
หน้าแรก
เว็บลิงค์
หมายเลขโทรศัพท์
เกี่ยวกับตำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลสถานีตำรวจ
ประวัติความเป็นมาอำเภอเมือง
ประวัติของสถานีตำรวจ
ผู้บังคับบัญชา
งานป้องกันปราบปราม
งานอำนวยการ
งานสอบสวน
งานสืบสวน
งานจราจร
กต.ตร.สภ.เมืองกาฬสินธุ์
คณะกรรมการหมุ่บ้าน/ชุมชน
รายงานข้อมูลสถิติ
ข้อมูลหมายจับ 2554
สถิติคดีอาญา 2554
รายงานคดีความผิดตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรม สมาคม องค์กรมูลนิธิ
ธนาคาร ร้านทอง
แผนที่ การเดินทาง
ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต
ร้านค้า
ร้านอาหาร
โรงแรม ที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานบันทางศาสนา
สถานบันเทิง
สถานพยาบาล
สถานบันการศึกษา
ส่วนราชการ
สินค้า OTOP
สื่อมวลชน
อู่ซ่อมรถ โชว์รูม
ตู้ ปณ.4 ของ ตร.ภ.4
  

track And Trace thailandpost
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ร.ต.ต.นพวิทย์ ภูน้ำใส   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/47 ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000 
http:www.kalasin-pao.go.th          E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
สำนักงาน / ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สำนักงาน สป.มท. โทรสาร บ้านพัก มือถือ
นางชะม้อย  วรามิตร นายก อบจ. 0-4381-5252   0-4381-5252 0-4382-0508 08-1872-1542
นายชาญณรงค์  หวังมนตรี รอง นายก อบจ. (1) 0-4381-2226       08-1870-0456
นายขวัญชัย  วรามิตร รอง นายก อบจ. (2) 0-4381-5252     0-4382-0508  
นายธานี  ศิริสินธุวนิช ประธานสภา อบจ. 0-4381-5144       08-7856-4488
นายอดิศักดิ์  จันทไทย ปลัด อบจ. 0-4381-5361     0-4381-5233 08-1871-3765
นายปณิธาน  พรเรืองวงศ์ รองปลัด อบจ. ( 1 ) 04381-6061       08-1739-4689
นายอนันต์  พิมพะสาลี รองปลัด อบจ. ( 2 ) 0-4381-6061       08-1371-3761
นายบุญส่ง  ถินจำลอง หัวหน้าสำนักปลัดฯ 0-4381-6061   0-4381-6791   08-3349-3839
นางทุเรียน   ศรีสงคราม ผอ. กองคลัง 0-4381-4980       08-7952-8265
นายชัยศิริ  โรจนกิจ ผอ. กองช่าง 0-4381-6061       08-1954-9019
นายวิทยา  อัฐนาค  ผอ. กองการศึกษาฯ 0-4381-1591     0-4385-1880 081871-8075
นายเชิดศักดิ์  ฆารสมภาพ ผอ.กองแผนฯ 0-4382-0201   0-4382-0201   08-5759-5995
นางพบเพรช  จันทมาศ รกน.หน่วยตรวจสอบภายใน 0-4381-6061       08-4428-4849
 
สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

เลขที่ ๒๘๓ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๑-๑๑๑๑ ๐-๔๓๘๒-๑๘๐๙